Mấy giờ rồi

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đọc Báo

  TKB thực hiện từ 27.02.2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thụy Hưng Hảo
  Ngày gửi: 08h:50' 22-02-2017
  Dung lượng: 275.5 KB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THCS BÌNH CHUẨN
  Năm học 2016 - 2017
  Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU số 8
  BUỔI SÁNG
  Thực hiện từ ngày 27 tháng 02 năm 2017

  THỨ TIẾT "6A1
  (Hải)" "6A2
  (Ngọc(S))" "6A3
  (Hiếu)" "6A4
  (B.Trang)" "6A5
  (Hoà)" "6A6
  (Điệp(Tin))" "6A7
  (Ng.Hương)" "6A8
  (Ngọc(Tin))" "6A9
  (Hoa(Toán))" "6A10
  (L.Thuỷ)" "6A11
  (Trúc)" "6A12
  (Huyền (T))" "6A13
  (Nguyệt)" "6A14
  (Anh (S))" "6A15
  (Thanh(T))" "6A16
  (Thao)" "6A17
  (Thân(Anh))" "6A18
  (Lài)" "9A1
  (Diệu)" "9A2
  (Bích)" "9A3
  (Tr.Hà)" "9A4
  (Hoàng)" "9A5
  (Tiền)" "9A6
  (Thoa(L))" "9A7
  (Yến(S))" "9A8
  (Tr.Hạnh)" "9A9
  (Thy)" "9A10
  (P.Anh)" "9A11
  (Luyến)" "9A12
  (Thắm)" "9A13
  (Thành)"
  2 1 ChCờ - Hải ChCờ - Ngọc(S) ChCờ - Hiếu ChCờ - B.Trang ChCờ - Hoà ChCờ - Điệp(Tin) ChCờ - Ng.Hương ChCờ - Ngọc(Tin) ChCờ - Hoa(Toán) ChCờ - L.Thuỷ ChCờ - Trúc ChCờ - Huyền (T) ChCờ - Lý ChCờ - Anh (S) ChCờ - Thanh(T) ChCờ - Thao ChCờ - Thân(Anh) ChCờ - Lài ChCờ - Diệu ChCờ - Bích ChCờ - Tr.Hà ChCờ - Tr.Hạnh ChCờ - Tiền ChCờ - Thoa(L) ChCờ - Yến(S) ChCờ - Hoàng ChCờ - Thy ChCờ - P.Anh ChCờ - Luyến ChCờ - Thắm ChCờ - Thành
  2 Toán (TC) - Hải Sử - Đ.Lan Lý - Thoa(L) Sinh - Ngọc(S) NNgữ - B.Trang NNgữ - L.Loan Toán - Ng.Hương CNghệ - L.Thuỷ Văn - Đức(V) Toán - Hoa(Toán) Sử - Anh (S) Toán - Huyền (T) Sử - Lý Sinh - Thanh(Si) Văn - Oanh(V) Toán - Thanh(T) CNghệ - Lài NNgữ - Thân(Anh) Văn - Bích GDCD - Tiền Toán - Cường Văn - Đệ Sử - Tr.Hạnh Toán - Thuận Hoá - Diệu Sinh - Hoàng Toán - Thy NNgữ - P.Anh Văn - Luyến Toán - Thắm Toán - Thành
  3 Toán - Hải NNgữ - B.Trang Toán - Hiếu Văn - Hoà Sử - Đ.Lan CNghệ - Phượng(H) NNgữ - L.Loan Sinh - Ngọc(S) Văn - Đức(V) CNghệ - L.Thuỷ Tin - Điệp(Tin) Văn - Nhung(V) Toán - Huyền (T) Sử - Anh (S) Văn - Oanh(V) Toán - Thanh(T) Sinh - Thanh(Si) Lý - Trúc Địa - Yến(S) Văn - Bích Toán - Cường Văn - Đệ Sinh - Tr.Hà Lý - Thoa(L) Sử - Tr.Hạnh CNghệ - Thao Toán - Thy Sinh - Hoàng Văn - Luyến Toán - Thắm Toán - Thành
  4 Sinh - Ngọc(S) NNgữ - B.Trang Toán - Hiếu CNghệ - Phượng(H) Văn - Hoà Sử - Đ.Lan CNghệ - L.Thuỷ NNgữ - L.Loan Lý - Thoa(L) Văn (TC) - Đức(V) Tin - Điệp(Tin) Văn - Nhung(V) Toán - Huyền (T) Tin - Ngọc(Tin) CNghệ - Lài Sử - Anh (S) Văn - Oanh(V) Sinh - Thanh(Si) Toán - Cường Sinh - Tr.Hà Văn - Bích Sử - Tr.Hạnh Văn - Đệ Hoá - Diệu Toán - Thuận Lý - Trúc Sinh - Hoàng CNghệ - Thao Toán - Thy NNgữ - P.Anh Văn - Luyến
  5 Sử - Đ.Lan Lý - Thoa(L) NNgữ - B.Trang Toán - Hiếu CNghệ - Phượng(H) Tin - Điệp(Tin) Sinh - Ngọc(S) Văn - Nhung(V) CNghệ - L.Thuỷ Văn (TC) - Đức(V) Toán - Huyền (T) Sinh - Thanh(Si) Lý - Trúc Tin - Ngọc(Tin) Toán - Thanh(T) Văn - Oanh(V) Sử - Anh (S) CNghệ - Lài Toán - Cường NNgữ - L.Loan Văn - Bích Sinh - Tr.Hà Văn - Đệ Sử - Tr.Hạnh Sinh - Hoàng Toán - Thuận Hoá - Diệu Toán - Thy CNghệ - Thao Văn - Luyến NNgữ - P.Anh
  3 1 Sinh - Ngọc(S) Văn - Hải(V) Nhạc - Bảo Toán - Hiếu Toán - Thùy Địa - Q.Liên Văn - Phương GDCD - Ph.Loan NNgữ - L.Loan Sinh - Thanh(Si) MT - Bích(MT) Toán - Huyền (T) Tin - Hường Toán - Thanh(T) NNgữ - Thảo(A) Anh (TC) - Quyên Văn (TC) - Oanh(V) Toán - Tr.Bình Hoá - Diệu Lý - Thảo Sử - Tr.Hạnh Sinh - Tr.Hà Hoá - H.Trang Văn - Đệ Toán - Thuận Văn - Tr.Lan Sử - Thưởng Văn - M.Lan NNgữ - Chi Hoá - Cúc CNghệ - Thao
  2 NNgữ - Thảo(A) Văn - Hải(V) CNghệ - Lài Toán - Hiếu Địa - Q.Liên Toán - Thùy Văn - Phương Sinh - Ngọc(S) MT - Bích(MT) Nhạc - Bảo NNgữ - Lam Toán - Huyền (T) Tin - Hường Toán - Thanh(T) Sinh - Thanh(Si) NNgữ - Quyên Văn - Oanh(V) Toán - Tr.Bình Sinh - Tr.Hà Lý - Thảo Văn - Bích NNgữ - L.Loan Hoá - H.Trang Văn - Đệ Toán - Thuận Văn - Tr.Lan Hoá - Diệu Văn - M.Lan Sử - Thưởng Địa - Nhựt Hoá - Cúc
  3 NNgữ - Thảo(A) CNghệ - Lài Sinh - Ngọc(S) MT - Bích(MT) GDCD - Ph.Loan Toán - Thùy Nhạc - Bảo NNgữ - L.Loan Tin - Hường NNgữ - Lam Sinh - Thanh(Si) Toán - Huyền (T) NNgữ - Thủy Địa - Q.Liên Toán - Thanh(T) CNghệ - Thao Văn - Oanh(V) Toán (TC) - Tr.Bình Sử - Tr.Hạnh Văn - Bích Sinh - Tr.Hà Lý - Thảo Văn - Đệ Toán - Thuận NNgữ - Chi Hoá - Diệu Văn - M.Lan Hoá - Cúc Sinh - Huyền Sử - Thưởng Địa - Nhựt
  4 Văn - Hải(V) Nhạc - Bảo Toán - Hiếu Sinh - Ngọc(S) Tin - Hường Văn - Ng.Ngọc Địa - Q.Liên NNgữ - L.Loan CNghệ - L.Thuỷ NNgữ - Lam Toán - Huyền (T) NNgữ - Thủy MT - Bích(MT) Văn - Kiều Toán - Thanh(T) Văn - Oanh(V) GDCD - Ph.Loan Văn - Phương Lý - Thảo Văn - Bích Hoá - H.Trang Văn - Đệ Sử - Tr.Hạnh Sinh - Tr.Hà Văn - Tr.Lan Toán - Thuận Văn - M.Lan Sử - Thưởng Hoá - Cúc CNghệ - Thao Sinh - Huyền
  5 Văn - Hải(V) Sinh - Ngọc(S) Toán - Hiếu Tin - Hường MT - Bích(MT) Văn - Ng.Ngọc NNgữ - L.Loan Nhạc - Bảo GDCD - Ph.Loan CNghệ - L.Thuỷ Toán - Huyền (T) NNgữ - Thủy Địa - Q.Liên Văn - Kiều Văn - Oanh(V) Toán - Thanh(T) Toán - Tr.Bình Văn - Phương Văn - Bích Sinh - Tr.Hà Lý - Thảo Hoá - H.Trang Toán - Thuận Hoá - Diệu Văn - Tr.Lan Sử - Tr.Hạnh NNgữ - Chi Địa - Nhựt Hoá - Cúc Sinh - Huyền Sử - Thưởng
  4 1 GDCD - Ng.Huệ Địa - Lan(Địa) MT - Bích(MT) Sử - Đ.Lan Nhạc - Bảo CNghệ - Phượng(H) NNgữ - L.Loan Toán - Phúc Toán - Ho
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN

  Hôm nay tôi sẽ

  Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
  Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
  Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé! Hãy nhớ rằng: Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, bạn gặt số phận. Hãy gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bạn có một tinh thần trong lành, mạnh mẽ. Hãy đọc trang này mỗi ngày như câu thần chú cho sức mạnh nội tại của bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì những kết quả bạn nhận được. Chúc bạn có một ngày hữu ích và tràn đầy những niềm vui, sự yêu thương

  CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!Bản quyền thuộc về Trần Thụy Hưng Hảo – Phó Hiệu trưởng

  Chim
  Bướm nâu đỏ đốm trắng
  Cao cát bụng trắng
  Nấm chân chim
  Thằn lằn bay
  Trảng Tà nốt
  Le le nâu
  Cò trắng